• Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi
 • Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi
 • Doğru Sesletimin Önemi
 • Ünlü ve Ünsüzlerin Doğru Çıkarılış Biçimleri
 • Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar
 • Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma
 • Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması
 • Konuşmanın Olmazsa Olmazları
 • Fonetik, Tonlama( Ezgi), Vurgu, Ulama, Kavşak, Durak vb. Kurallar
 • Hitabet
 • Anlatım(Konuşma-konuşmacı) sunuş
 • Dinleme-Konuşmaları Vücut Diliyle Destekleme
 • Beden Dili
 • Workshop, Drama Çalışmaları, Sunumlar…