ISO 22000 Gıda güvenlik sistemi ile ilgili gerekleri ortaya koyan, gıda zincirinde bulunan firmalara yönelik uluslararası bir standarttır. Standart Gıda zincirinde güvenliğin sağlanması için temel konuları içermektedir. Sadece gıda üreticileri için değil aynı zamanda gıda makine üreticileri, paketleme malzemesi üreticileri, temizlik malzemeleri üreticileri, katkı gıda maddeleri üreticileri için de uygulanabilir bir standarttır.


HACCP, gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemidir. HACCP, İngilizce: Hazard Analysis and Critical Control Point”  Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları ifadesinin kısaltmasıdır.