STEM kelimesi ingilizce Science (Fen) Technology (Teknoloji) Education (Eğitim) Mathematic (Matematik) kelimelerinin ilk harflerinden oluşmaktadır. STEM konusu A.B.D’de ilk olarak uygulanmaya başlanmış, son yıllarda ülkemizde de her geçen gün daha fazla eğitim süreçlerine dahil olmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılında hazırladığı STEM raporu bu konudaki önemli gelişmelerden biridir. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı ve görüş aldığı taslak müfredat çalışmasında STEM konusuna önemli bir yer ayrılmaktadır.

STEM eğitimi ile Fen ve Matematik eğitiminin mühendislikle nasıl entegre edilebileceği uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Her sınıfta temin edilebilecek materyallerle yapılan etkinliklerle öğrencilerin matematik ve fen eğitimini mühendislikle nasıl bütünleştirebileceği eğitim içeriğinde yer almaktadır. Pipetlerle ev yapımı, pipet balon ve makara iplerle araba yapımı bu etkinliklerden bazılarıdır.Eğitim İçeriği

Eğitim

  • Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Disiplinlerinin tanımlanması, Birbirleri ile olan ilişkileri, Ortak özelliklerinin ve farklılıklarının vurgulanması.
  • Senaryo Temelli Öğrenme, Probleme dayalı öğrenme, Proje Tabanlı öğrenme etkinlikleri
  • Mühendislik tasarım Süreçlerinin vurgulanması. (Sor, Hayal Et, Planla, Tasarla, Geliştir)
  • Kodlama
  • Lego Eğitimi


Atölye(Katılımcılarla beraber etkinlik çalışmaları)

  • Var olan Müfredat kapsamında bulunan konularının birer STEM ekinliğine dönüştürülüp Atölye çalışmaları yapmak.

*Indata Akademi Yeterli Katılımcıya Ulaşamayan Kursları İleri Bir Tarihe Alma Hakkına Sahiptir…