http://bitly.com/PCM_egitim_talep

Eğitim grup çalışmaları eşliğinde yapılacak, eğitim bitiminde her grup kendi projesini yazmış olacaktır

 • Proje nedir?
 • Proje Döngüsü Yönetimi
 • Paydaş analizi
 • Sorun analizi
 • Hedef analizi
 • Strateji analizi
 • Mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması
 • Faaliyet tablosunun hazırlanması
 • Bütçenin hazırlanması
 • Proje çağrılarının takibinin yapılması
 • Proje uygulama rehberi incelemesi
 • Hibe başvuru formu eklerinin hazırlanması
 • Proje risklerinin belirlenmesi
 • Proje bütçesinin hazırlanması
 • Projenin sürdürülebilirliği nasıl sağlanır?
 • Hibe sonrası proje nasıl yönetilir?
 • Proje uygulama döneminde harcamalar nasıl yapılır?
 • Proje izlemesi kim tarafından nasıl yapılır?
 • Zaman ve Bütçe sınırlı olan işlerin yönetilmesi
 • Hedef temelli faaliyetlerin kurgusu

Eğitim Bilgi ve Ön Talep Formumuz: