Kısa süreli çözüm odaklı terapi yaklaşımı 1980’li yıllardan itibaren Steve De Shazer ve Insoo Kim Berg tarafından geliştirilen bir terapidir. Kısa süreli çözüm odaklı yaklaşım bir problemi çözmek için sorunun sebeplerini ortaya çıkarmaya gerek olmadığı savunmaktadır. Sorunun nedenleri araştırılması ve ortaya çıkarılması yerine danışanın çözüme kavuşturduğu sorunlarında uyguladığı işe yarar çözümler üzerinde durulur. O’ Hanlon bu terapi hakkında şöyle demiştir; ’’ Sorunun doğasını analiz etmekten kurtulmaları için insanları cesaretlendirir; bunun yerine uygun çözümler bulmalarını ve buna göre harekete geçmeleri sağlar.’’

Eğitim İçerikleri

  • Sorunun Tanımlanması Ve Somutlaştırılması
  • Danışma Sürecinin Hedefinin Belirlenmesi
  • Danışma Sürecinin Hedefinin Belirlenmesi
  • Danışanın Denediği İşe Yarar Çözüm Aşamalarının Ortaya Çıkarılması
  • Mucize Sorunun Sorulması
  • Derecelendirme Sorusunun Sorulması
  • Ev Ödevinin Verilmesi