Krizler, bireylerde normalde yaşanandan daha yoğun strese yol açan, duygusal baskı yaratan durumlardır. Krizlerin zor tarafı önceki bildiğimiz yöntemlerin işe yaramamasıdır. Krizlerin avantajı ise bizi yeni teknikler geliştirmeye zorlar, bu sayede gelişiriz ve sıkıntıya olan bağışıklığımız artar. Krizler doğaldır. Doğada olan her şey gibi krizler de biter, kişinin bedeni sakinleşir.

Krize Müdahalede temel amaç; kriz yaşayan kişinin güvenliğini sağlamak ve psikolojik müdahale konusunda uzman personel ile temasa geçilmesinde yardımcı olmaktır.

Kriz durumunda krizi yaşayan kişiyi sakinleştirip, uzman yardım alması için onu ikna etmeli, olayla ilgili anlatmak istedikleri sabırla dinlenmeli, aceleci davranılmamalıdır.

Kriz olaylarına maruz kalanlar arasında duygulanım ve anksiyete bozuklukları, madde kullanımı, genel psikososyal bunalım, sosyal ihtiyaçlar ve bozuklukların oranları arttığından, koruyucu ruh sağlığı hizmetleri ve psikososyal desteğin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu olaylara karşı verilecek koruyucu ruh sağlığı hizmetleri ve psikososyal destek çok sektörlü olmalıdır.

Eğitim İçerikleri

 • Pozitif PsikoTerapi (PPT) ekolündeki belli başlı kavramlar/ Psikolojik İlk Yardımı Anlama
 • Pozitif Psikoterapi yaklaşımında mikrotravma teorisi/Krizler ve İnsana Etkisi
 • PPT’ de hikayelerin, metaforların terapi süreçlerindeki işlevsellikleri;
 • Psikolojik İlk Yardım Uygularken Yararlanacağımız İletişim Becerileri
 • Özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme, aile olmak, aile ferdi olmak

PSİKOTRAVMATOLOJİ

 • Psikolojik Travmalar, Tanımlamalar ve Etkileri
 • Travmatik Stres ve Travmanın Fizyolojisi
 • Travma Değerlendirmesi ve Risk Grupları
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Travmada Çocuk ve Ergenlerle Çalışmak
 • Travma İle Başa Çıkma ve Travma Sonrası Büyüme
 • Krize Müdahale ve Psikososyal Destek /Travma Uygulamaları
 • Kaygı ve stresle başa çıkmada PPT ve çözüm odaklı Psikoterapi teknikleriyle çalışma
 • Küçük gruplarda uzmanlarla örnek Uygulamalar
 • Kaygı ve stresle başa çıkmada PPT ve çözüm odaklı Psikoterapi teknikleriyle çalışma
 • Yaşam Amaçlarını Genişletme, yaşamın dört alanında(Denge Modeli)geleceği planlama