GİRİŞ

 • Birimin Tanımı ve Sınırlarının Çizilmesi
 • MEVCUT DURUM ANALİZİ
 • Yasal yükümlülüklerin ve mevzuatın incelenmesi
 • Birimlerin faaliyet alanlarının, ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi
 • Paydaş Analizi
 • Paydaşların tespit edilmesi
 • Paydaşları önceliklendirme
 • İç Çevre Analizi
 • Birimin Yapısı
 • İnsan Kaynakları
 • Fiziksel Kaynaklar
 • Kurum Kültürü
 • Teknolojik Yapı
 • Güçlü Yönler
 • Zayıf Yönler
 • Dış Çevre Analizi
 • Fırsatlar
 • Tehditler
 • SWOT (GZFT) Analizi
 • GZFT/TFZG Matris Analizi ve Stratejiler
 • GELECEĞİN TASARIMI
 • Misyon
 • Vizyon
 • Temel Değerler
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Stratejiler
 • Performans Göstergeleri
 • MALİYETLENDİRME Nedir?
 • İZLEME VE DEĞERLENDİRME Nedir?