• İletişim nedir?
 • İyi iletişim kurabilmenin kişiye sağlayacağı yararlar
 •  Etkili iletişimin temel engelleri nelerdir?
 •  İletişimde kullanılan araçlar
 • Dil ve sözcükler
 • İletişimde etkili konuşma
 • İletişimde etkin dinleme
 • Etkin dinlemenin 10 şartı
 • Kişilik profilleri (workshop)
 • İletişimde davranışlar
 • Davranışları anlamanın yararları
 • Stres ve Stres Kaynakları
 • Nelerden etkileniyoruz
 • Yaşamdaki olumsuzlukları olumluya çevirmek
 • Kişisel Kalite
 • Kişilik kalitemizin iletişime etkisi
 • Kişilerin performans düzeyleri
 • İlgi
 • İlginin iletişime etkisi
 • İlgi türleri
 • Gülümsemenin mucizesi
 • Yaşamın temel duyguları
 • Sevgi ve korku yolu
 • Sınırlarımız
 • İletişimde sınırlarımızın etkileri
 • İletişimimizi etkileyen sınırların temel kuralları
 • Özgürlüklerimiz
 • Zor insanlar
 • Zor insanlarla nasıl uyum sağlayabiliriz?
 • İletişimin motivasyona etkisi
 • Motivasyon nedir?
 • Olumlu iletişim ve motivasyon için öneriler
 • İş yaşamı için öneriler
 • Sosyal yaşam için öneriler
 • Özel yaşam için öneriler
 • Çeşitli Workshoplar ve Rolplay’ler uygulanacaktır
 • İç dünyanın bedenle yansıması ve bedenin olanakları
 • İletişimin özellikleri
 • Kültürel yapının iletişime etkileri
 • Genel ve özel iletişim
 • Bedenin anlatıları
 • Yüz ifadeleri ve baş hareketleri
 • El, kol ve parmak hareketleri
 • Dinleme, yargılama, eleştirme jestleri
 • Tokalaşma
 • Kolları kapama
 • Oturma biçimleri ve bacakların dili
 • Mesafe ve temas
 • Güvenlik alanları
 • Yöneliş
 • Duygular dünyasının yansımaları
 • Yalan, şüphe ve samimiyetsizlik ifadeleri
 • Duyguları gizlemeye çalışma
 • Yalan söylerken benin aldığı şekiller
 • Statü ve varlık göstermek için yapılanlar
 • Olumlu izlenim için öneriler
 • Olası soruların yanıtları