STEM kelimesi ingilizce Science (Fen) Technology (Teknoloji) Education (Eğitim) Mathematic (Matematik)  kelimelerinin ilk harflerinden oluşmaktadır. STEM konusu A.B.D’de ilk olarak uygulanmaya başlanmış son yıllarda ülkemizde de her geçen gün daha fazla eğitim süreçlerine dahil olmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılında hazırladığı STEM raporu bu konudaki önemli gelişmelerden biridir. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı ve görüş aldığı taslak müfredat çalışmasında STEM konusuna önemli bir yer ayrılmaktadır.

STEM’in faydaları:

  • Öğrencilerin yeni buluşlar keşfetmesini, olaylar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamaları olanağını sağlar.
  • İşbirliği ve bağımsız çalışma yoluyla öğrencilerin özgüven ve öz yeterliliğini geliştirir.
  • Öğrencileri esneklik ve güven içinde düşünmeye teşvik eder.
  • Karşılaştıkları sorunlara daha kısa ve çözümler üretmeyi sağlar.
  • Öğrenme motivasyonunu artırır.
  • Tasarım odaklı düşünme ve yenilikçi olmayı sağlar.