Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül Öğrenme Güçlüğü, bir çocuğun okuma, yazılı anlatım ya da matematik becerisinin yaş, zeka ve eğitim düzeyine göre beklenenden belirgin düzeyde geride olması durumudur. Özgül Öğrenme Güçlüğü bu üç alandan birinde yaşanabileceği gibi bu alanlardaki bozulmalar bir arada da görülebilmektedir. ÖÖG kesinlikle zeka geriliği değildir, ÖÖG tanısının konulabilmesi için çocuğun zeka düzeyinin normal sınırda ya da üzerinde olması gerekmektedir.

Eğitimin Amacı

Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) konusunda özet bir kuramsal bilginin kazandırılması, ÖÖG’nin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılan ölçme araçlarını uygulama, puanlama ve yorumlama becerisinin kazandırılması.

Eğitim İçerikleri

  • ÖÖG alt testleri,
  • Matematik Testi,
  • Okuma Testi,
  • İşittiğini Yazma Testi,
  • Gördüğünü Yazma Testi,
  • Saat Çizimi Testi,
  • Head Sağ-Sol Ayırt Etme Testi,
  • Harris Lateralleşme Testi,
  • Öncelik-Sonralık İlişkilerinin Sorgulanması Testi,

Sıralama Testi

  • Gessell Gelişim Figürleri Testi